O občianskom združení

21.09.2016 14:37

Občianske združenie Pod krídlami motorkárov bolo založené 4 členmi v roku 2015.

Cieľom združenia je:
a/ zabezpečovať služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti;

b/ podieľať sa na zabezpečovaní vzdelávania, výchovy detí a mládeže

c/ organizovať kultúrne a charitatívne akcie;

d/ hájiť záujmy členov združenia a úzko spolupracovať s ostatnými organizáciami pôsobiacimi vo vyššie uvedených oblastiach v Slovenskej republike i v zahraničí, so štátnymi a obecnými orgánmi;

e/ ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;

f/ podporiť rozvoj detských a mládežníckých aktivít;

g/ podporiť rozvoj materských, rodinných a detských centier;

h/ podporiť kultúrny a umelecký rozvoj v meste Kysucké Nové Mesto

i/ aktívne spolupracovať so školskými zariadeniami v Kysuckom Novom Meste a priľahlom regióne, s neformálnymi skupinami a s inými organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.